Nederlands laatste bastion in de Oost (1982)

In 1949 werd Indonesie onafhankelijk. Alleen Westelijk Nieuw-Guinea bleef Nederlands bezit tot 1962, toen onder dreiging van oorlog met Indonesie en onder druk van de USA, het gebied werd overgedragen. De schrijver, politicoloog en journalist geeft, voor het eerst in de Nederlandse taal, een samenvattend overzicht van deze kwestie, op basis van archief- en literatuuronderzoek en interviews.

Na een inleidend overzicht worden de Nederlandse politiek (regering en politieke partijen), de rol van het bedrijfsleven en die van de USA behandeld. Een kort slothoofdstuk past marxistische begrippen over de relatie tussen politiek en economie toe op deze kwestie. Een interessant en leesbaar boek met een aantal nieuwe gezichtspunten (o.a. over de KVP en minister Luns), dat een recent, maar vrijwel vergeten trauma uit de Nederlandse politiek uit de vergetelheid haalt.