Jaap Burger: een leven lang dwars (1984)

Aan de hand van interviews met Burgers en spitwerk in politieke archieven van vriend en vijand, hebben Van Tijn en Van Esterik de politieke carriere van Jaap Burger, en de geschiedenis van de PvdA in kaart gebracht. Daarbij komen zaken aan de orde als Burger’s ministerschap in het oorlogskabinet, de rooms/rode kabinetsformaties, de oppositie, en tot slot zijn politieke meesterstuk: de kabinetsformatie van 1973.

Afgesloten wordt met zijn beschouwingen over de mislukking van de formatie 1977 en de zware gevolgen ervan voor de PvdA. Te schetsmatig voor een volledige ‘politieke biografie’, maar het boek verschaft een boeiend inzicht in de naoorlogse ontwikkelingen binnen de PvdA, en de rol van rode en roomsche politici in die jaren. De schrijfstijl doet alle recht aan Burger’s eigen politieke optreden: ongepolijst, openhartig en een meester in het politieke handwerk. Met uitgebreide bronvermelding.